Obecně závazná vyhláška č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 8/2004
Sbírka 6
Datum vydání 25.03.2004
Datum účinnosti 01.05.2004
Plné znění

      Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 25. 3. 2004 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. I

 

        Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl .m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 26/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 27/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 32/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 33/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

1. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

„Braník                        1999/2                        19

  Braník                        2001/1                        3826

  Braník                        2002                        1262

  Braník                        2003                        213

  Braník                        2008/1                        297

  Braník                        2019/1                        523                  

  včetně terénních úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN

 Krč                        1285/4                        219                        1009

 Krč                        1285/5                        222                        1010

 Michle                        2317/1                        353

 Michle                        2317/3                        220                     923

 včetně závazků a pohledávek

 Lhotka                        1137                        671

 Lhotka                        1138                        709

 Lhotka                        1140                        559

 Lhotka                        1141                        669

 včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu do

 KN“

 

2.V příloze č. 7 části A, se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:

 

 „Jinonice                        764/79                        8416

  Jinonice                        764/225                        472

  Jinonice                        764/226                        25

  Jinonice                        764/227                        7022

  včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu do

  KN“

 

 

3. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

 

 „Vršovice                        1031/1                        975                        28

  Vršovice                        1031/2                        38

  Vršovice                        1031/3                        802

  Vršovice                        1031/4                        7

  Vršovice                        1031/5                        283                        1505

  Vršovice                        1035/4                        378

  Vršovice                        1036/2                        8

  Záběhlice                        2160/1                        471

  Záběhlice                        2161                        601

  Záběhlice                        2170                        579

  Záběhlice                        2171                        638

  včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu do

  KN“

 

 

4. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 22 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Uhříněves                                                       1270

 na pozemku parc.č. 670/6 v k.ú. Uhříněves

 Uhříněves

 stavby bez čísel popisných,  terénní  a  sadové  úpravy  a  drobná architektura na pozemku  parc.č. 

 670/1 v k.ú. Uhříněves“

 

5. V příloze č. 7 části A, se v části Praha - Zličín na konci doplňuje tento výčet:

 

„Zličín                                                              416                        1169671,10 Kč

 na pozemku parc.č. 449/4 v k.ú. Zličín

 Zličín

 stavby bez čísel popisných,  terénní a sadové úpravy,  drobná architektura  na pozemku parc.č. 449/1    o výměře 1365 m2 v k.ú. Zličín, zaměřeného geometrickým plánem č. 639-33/2003“

 

6. V příloze č. 7 části B, se v části Praha 2 doplňuje tento výčet:

 

„Vinohrady                        4 stožáry veřejného osvětlení v pořizovací hodnotě celkem                        217.791,- Kč

  na pozemcích parc.č. 4079/6 a 4079/12

 

  Vinohrady                        2 stožáry veřejného osvětlení v pořizovací hodnotě celkem          59.350,- Kč

  na pozemku parc.č. 1348/1“

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2004.

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m, v. r.

primátor hl.m. Prahy

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k, v. r.

náměstek primátora hl. m. Prahy