Zednické klání 2024

Zednické klání je soutěž zručnosti, kterou vypisuje Cech zedníků. Hlavním cílem soutěže je porovnání schopností, dovedností a výměna zkušeností, rovněž poznání stylu práce a schopnosti týmové spolupráce studentů zednického oboru z různých regionů. Z oblastních kol postoupilo do celostátního finále, které se koná 15. a 16. května v Praze na náplavce Dvořákova nábřeží, šest týmů.

  • 1 minuta čtení
Z oblastního kola soutěže
Z oblastního kola soutěže Autor: cechzednikucr.cz

Účastníky soutěže jsou tříčlenné týmy složené vždy ze studentů 1., 2. a 3. ročníku, kdy v rámci vzájemné týmové spolupráce předvádějí řemeslné znalosti a dovednosti při plnění úkolů nezbytných pro výkon zednického řemesla. Cílem je připravit studenty odborných škol na situaci, kdy přijdou do firmy, tam jim přidělí čtyři stavební dělníky a řeknou: „Běžte stavět!“. Studenti se už během studia musí naučit řídit práci, rozdělovat úkoly a hledat efektivní cesty, aby se nesnižovala produktivita práce. Při soutěži si mohou vše vyzkoušet na vlastní kůži. Proto je nastavena tak, že se jí účastní vždy jeden student z prvního ročníku, jeden z druhého a jeden ze třetího. Student z prvního ročníku je na úrovni stavebního dělníka, student z druhého už by měl vědět, jak má některé věci dělat, a student ze třetího ročníku už by měl být schopen tu práci koordinovat k tomu nejlepšímu výsledku. Dalším cílem je motivovat studenty k dalšímu rozvoji a odměnit jejich úsilí cenami, které souvisejí se zednickým řemeslem.   

Finálové kolo soutěže na náplavce Dvořákova nábřeží v Praze doprovází program pro veřejnost, který přibližuje zednické řemeslo veřejnosti a představuje také moderní technologie, které podobně jako do všech technických oborů pronikají také do stavebnictví na všech jeho úrovních. K vidění je např. zmenšeninu stavebních zdících prvků z pórobetonu, ze které je možné tvořit miniaturní díla, nebo robotické rameno pro zdění.

Soutěž se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Hlavního města Prahy a odborných institucí a organizací.

Příloha:

15. května 2024
15. května 2024