Hlavní město se rozhodlo přepracovat koncept projektu Dostupného družstevního bydlení v Radlické ulici v Praze 5

Praha v loňském roce zrušila veřejnou zakázku nazvanou Partner pro projekt Dostupného družstevního bydlení – Lokalita Radlická (Smíchov), protože nebyly podány žádné nabídky. Aktuálně se celý koncept upravuje, aby se předešlo rizikům spojeným s jeho dalším rozvojem.

  • 1 minuta čtení
Dostupné družstevního bydlení v Radlické ulici v Praze 5.jpg
Dostupné družstevního bydlení v Radlické ulici v Praze 5

Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy z 16. června 2022 zahájilo hlavní město zadávací řízení k veřejné zakázce na výběr partnera pro výstavbu bytů nazvané Partner pro projekt Dostupného družstevního bydlení – Lokalita Radlická (Smíchov). Konečná lhůta pro podání nabídek byla do 30. června 2023, do této doby však nebyly v zadávacím řízení podány žádné nabídky a dle ustanovení § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byl zadavatel povinen zadávací řízení zrušit.

Z tohoto důvodu i na základě doporučení hodnotící komise následně rozhodlo hlavní město o zrušení zadávacího řízení k 16. srpnu 2023. Veřejná zakázka na tzv. družstevního developera, který měl být partnerem hlavního města pro výstavbu Dostupného družstevního bydlení v lokalitě Radlická, tak dospěla do konečné fáze.

Současné vedení hlavního města vyhodnotilo, že je nutné existující koncept podrobit detailní analýze a eliminovat rizika spojená s jeho dalším rozvojem. Časový horizont zahájení samotné výstavby tak zatím není stanoven, stejně tak muselo být prozatím odloženo přijímání žádostí ze strany potenciálních zájemců.

Hlavní město považuje celou situaci za politováníhodnou, nicméně výsledek veřejné zakázky na družstevního developera vede k optimalizaci celého konceptu, na níž se aktuálně usilovně pracuje.

4. června 2024
4. června 2024