Postup při podání podnětu a provedení úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy

Na základě změny Z 2832/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy, vydané opatřením obecné povahy č.55/2018 usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č.39/85 ze dne 6.9.2018, která vstoupila v účinnost dne 15.9.2018, jsou „úpravy“ změnami ÚP SÚ hl.m. Prahy a pořizují se formou změn ÚP SÚ hl.m. Prahy.

3. prosince 2018
3. prosince 2018