Vlna celoměstsky významných změn IV

(pořizovaných v samostatném režimu pořizování)

Zadání
 • pořízení celoměstsky významných změn schváleno usnesením ZHMP č. 18/10 ze dne  21.6. 2012
 • veřejné vystavení návrhu zadání změn od 12. 11. 2012 do 27.12. 2012
 • schválení zadání celoměstsky významných změn IV Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2756/00, 2759/00, 2766/00, 2767/00, 2768/00, 2772/00, 2774/00, 2776/00, 2777/00, 2778/00 a 2784/00 usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 31/13, 31/16, 31/21, 31/22, 31/23, 31/25, 31/27, 31/29, 31/30, 31/31 a 31/33 ze dne 19.9.2013
 • neschválení zadání celoměstsky významných změn IV Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2757/00, 2758/00, 2761/00, 2762/00, 2763/00, 2765/00, 2771/00, 2773/00, 2775/00 a 2783/00 usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 31/14, 31/15, 31/17, 31/18, 31/19, 31/20, 31/24, 31/26, 31/28 a 31/32 ze dne 19.9.2013
 • schválení zadání celoměstsky významných změn IV Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2786/00, 2787/00, 2789/00, 2792/00, 2793/00, 2795/00, 2796/00, 2797/00, 2798/00, 2799/00, 2800/00, 2801/00, 2803/00, 2804/00, 2806/00, 2807/00, 2808/00, 2809/00, 2811/00, 2812/00, 2813/00, 2816/00, 2817/00, 2820/00, 2821/00, 2823/00, 2825/00, 2827/00, 2828/00, 2829/00 a 2831/00 usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 33/7, 33/8, 33/10, 33/13, 33/14, 33/15, 33/16, 33/17, 33/18, 33/19, 33/20, 33/21, 33/23, 33/24, 33/26, 33/27, 33/28, 33/29, 33/30, 33/31, 33/32, 33/34, 33/35, 33/37, 33/38, 33/39, 33/41, 33/43, 33/44, 33/45 a 33/46 ze dne 12.12.2013
 • neschválení zadání celoměstsky významných změn IV Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2782/00, 2785/00, 2788/00, 2790/00, 2791/00, 2802/00, 2805/00, 2814/00, 2818/00, 2824/00 a 2826/00 usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č.33/5, 33/6, 33/9, 33/11, 33/12, 33/22, 33/25, 33/33, 33/36, 33/40 a 33/42 ze dne 12.12.2013
 • schválení přerušení pořizování celoměstsky významné změny IV Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2781/00 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 33/4 ze dne 12.12.2013
 • schválení zadání celoměstsky významné změny IV Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2819/00 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 34/1 ze dne 23.1.2014
 • schválení zadání celoměstsky významné změny IV Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2810/00 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/6 ze dne 24.4.2014
 • schválení ukončení pořizování celoměstsky významné změny IV Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2803/00 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 5/15 ze dne 26.3.2015
 • neschválení zadání celoměstsky významné změny IV Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2760/00 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 6/9 ze dne 14.4.2015
 • schválení zadání celoměstsky významné změny IV Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2781/00 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 6/10 ze dne 14.4.2015
 • schválení zadání celoměstsky významné změny IV Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2794/00 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.16/67 ze dne 28.4.2016
 • schválení zadání celoměstsky významné změny IV Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2822/00 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 18/22 ze dne 16.6.2016
 • ukončení pořizování změn č. 2764, 2815 a 2830 usnesením ZHMP č. 10/8 ze dne 17. 10. 2019
Návrh - společné jednání
Návrh - veřejné projednání
 • vystavení veřejné vyhlášky – oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2776/00 a Z 2794/00 ÚP SÚ HMP veřejným projednáním od 22.10.2018 do 28.11.2018, a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhu změn Z 2776/00 a Z 2794/00 a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území po veřejném projednání

 • Změna Z 2794/00 byla schválena a vydána usnesením ZHMP č. 9/14 ze dne 19.9.2019

 • Změna Z 2776/00 byla schválena a vydána usnesením ZHMP č. 10/10 ze dne 17.10.2019.

 • návrh změny Z 2794 byl vydán usnesením č. 9/14 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 19. 9. 2019, OOP č. 61/2019
 • návrh změny Z 2776 byl vydán usnesením č. 10/10 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 17.10.2019, OOP č. 62/2019

Návrh - veřejné projednání         

23. května 2011
23. května 2011