Zvýšení efektivity správy dopravního systému hl. města Prahy

Zvýšení efetivity správy dopravního systému hl.města Prahy
  • Gesční odbor: Odbor dopravy
  • Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_119/0014767
  • Celkový schválený rozpočet: 4 935 000,00 Kč
  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Doba trvání projektu: 01. 03. 2020 – 31. 03. 2023
  • Stav projektu: ukončen

 

Hodnocení projektu: Projekt byl ukončen. Byla dokončena a schválena analytická i strategická část Koncepce pro zvýšení efektivity a správy dopravního systému hl. m. Prahy.

Projekt měl za cíl optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě, konkrétně v oblasti správy městské dopravy hl. města Prahy. V rámci projektu vznikla nová koncepce Zvýšení efektivity správy dopravního systému hl. města Prahy, jejímž cílem bylo navrhnout způsoby odstranění vnitřní neefektivity této správy.

Koncepce je složena ze dvou částí: Analytická část - popis aktuálního nastavení organizačního zajištění dopravy v Praze, přehled přístupů srovnatelných měst v ČR i zahraničí, konkrétní vymezení cílů pro design cílového stavu, manažerské shrnutí klíčových oblastí k úpravám k dalšímu rozpracování. Strategická část, návrh cílového stavu - přehled hlavních úzkých míst a bariér aktuálního nastavení, návrh cílového stavu – možnosti zjednodušení pro jednotlivé oblasti, praktická implementační mapa postupu nasazení doporučených změn – nastavení dalších kroků/opatření (akční plán).

 

24. března 2023
20. dubna 2024