Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy

Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy
  • Gesční odbor: Odbor hospodaření s majetkem
  • Registrační číslo: CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_057/0000622
  • Celkový schválený rozpočet: 82 651 438,00 Kč
  • Poskytovatel dotace: Hlavní město Praha
  • Doba trvání projektu: 01. 03. 2018 – 31. 08. 2020
  • Stav projektu: ukončen

Hodnocení projektu: Realizací projektu byla pořízena nová svítidla a jejich instalace do soustavy veřejného osvětlení.

Záměrem projektu bylo pořízení nových svítidel a jejich instalace do soustavy veřejného osvětlení městské silniční dopravy v majetku Hlavního města Prahy s cílem snížení energetické náročnosti soustavy při dodržení normy ČSN EN 13 201. Vzhledem k tomu, že šlo o rozsáhlý projekt, bylo obtížné zkoordinovat lokality s probíhající obnovou veřejného osvětlení.

 

13. února 2023
22. listopadu 2023