MHMP - sociální bydlení

MHMP - sociální bydlení
  • Gesční odbor: Odbor bytového fondu
  • Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0015473
  • Celkový schválený rozpočet: 44 796 794,16 Kč
  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Doba trvání projektu: 02. 01. 2020 – 30. 06. 2023
  • Stav projektu: v průběhu realizace

Hodnocení projektu: Dvě aktivity, které byly v rámci projektu připraveny a pilotovány již přešly do standardního provozu hrazeného z rozpočtu MHMP – jde o Městskou nájemní agenturu a Sociální nadační fond hl. m. Prahy (resp. jeho část zaměřená na bydlení). Projekt nadále podporuje fungování kontaktních míst pro bydlení a poradců pro nájemníky obecních bytů na MHMP a spolupracujících městských částech.

Evaluační plán projektu ke stažení zde: EVALUAČNÍ PLÁN PROJEKTU MHMP - Sociální bydlení

Webové stránky: https://praha.eu/bydleni-pro-osoby-v-socialni-tisni

Cílem projektu je zavedení integrovaného a koordinovaného přístupu k řešení bytové nouze na území hl. města Prahy. V rámci projektu vznikne řada dlouhodobě udržitelných výstupů, které napomohou zavádění užitečných sociálních inovací a přispějí k systémovému řešení problematiky osob v bytové nouzi. Bytová politika hl. města Prahy se soustředí i na sociální bydlení. Město se snaží vytvářet bytové podmínky odpovídající potřebám zranitelných skupin obyvatel Prahy včetně seniorů, sociálně slabých a zdravotně postižených. Hl. město Praha tak chce pomoci Pražanům, kteří si nejsou schopni vlastními silami zajistit přiměřené bydlení na volném trhu. Systém integrovaného řešení bytové nouze umožňuje zavádět inovativní nástroje, které Pražanům pomáhají zvládat obtíže spojené s bydlením v hlavním městě. Dále je to nově vzniklá pozice poradců pro nájemníky. Nabízí pomoc všem městským nájemníkům, jež mají ve spojitosti s bydlením v magistrátních bytech nějaké problémy a potřebují se rychle zorientovat či poradit, jak situaci řešit. Poradci pro nájemníky také pomáhají s prevencí a efektivním řešením případných potíží v sousedských vztazích. Během projektu je nabízena sociálně ohroženým skupinám obyvatel z řad nájemců (i potencionálních) komplexní podpora sociálních služeb a neziskových organizací. Projekt je realizován ve spolupráci s jednotlivými městskými částmi a klade velký důraz jak na řešení problému sociálního bydlení v Praze, tak i na podporu Pražanů v nepříznivých sociálních situacích a rozvoj sousedských komunit.

 

28. února 2023
6. června 2024