Pokyny k vyplnění závěrečné zprávy pro městské části 2019

Strukturu zprávy, prosím, neměňte! Osnova zprávy je závazná a všechny relevantní položky a kapitoly je třeba správně formálně i věcně vyplnit. Požadované informace zpracujte stručně, konkrétně a korektně. Poskytnuté informace jsou podkladem pro výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy. Zprávy krajů pak slouží Národnímu monitorovacímu středisku pro drogy a drogové závislosti k vypracování výroční zprávy za ČR. Z toho důvodu je struktura závěrečné zprávy navržena tak, aby obsahovala otázky a podle požadavků na výroční zprávu NMS.

Povinnou součástí závěrečné zprávy je příloha „Finanční přehled_MČ_2019“, která obsahuje dva listy („Vyúčtování“ a „Financování MČ“).

Závěrečnou zprávu zašlete elektronicky do 31. ledna 2020 na adresu petra.havlikova@praha.eu do předmětu uveďte „ZZ 2019 – název MČ“. Originál zprávy zašlete podepsaný na adresu:
 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Bc. Petra Havlíková
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

 

  1. Finanční přehled MČ 2019

  2. ZZ za 2019_MČ


Schválení dotací Zastupitelstvem hl. m. Prahy

Usnesení ZHMP - adiktologické služby - městské části

 

 


Na základě usnesení Rady HMP č. 2417 ze dne 11. 9. 2018 bylo schváleno vyhlášení grantů - Program adiktologických služeb pro městské části pro rok 2019:

K formuláři: Zkontrolujte si prosím, zda máte aktuální verzi formuláře (aplikace Software Form Filler). Ověření aktuální verze: V otevřeném formuláři (žádosti) nahoře na liště -> NÁSTROJE -> OTAZNÍK (O programu) -> KONTROLA VERZE -> Příp. nainstalovat položku = aktuální verzi.

 

27. srpna 2018
27. srpna 2018