Program adiktologických služeb pro rok 2024

Rada hl. m. Prahy vyhlásila usnesením č. 1825 ze dne 4. 9. 2023 Program adiktologických služeb pro rok 2024.

Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 6. 10. 2023 do 15. 10. 2023 včetně.

Konzultace k žádostem:

Odbor sociálních věcí, oddělení prevence, Charvátova 145, 3. patro, místnost č. 305.

Konzultace probíhají v období pro podávání žádosti. Osobní konzultace probíhají vždy po telefonické/e-mailové domluvě.

Kontaktní osoby pro konzultace:

Ing. Bc. Vladislav Mikuljak   236 002 831 vladislav.mikuljak@praha.eu
Daniel Dárek      236 004 465 daniel.darek@praha.eu

Podání žádosti:

Žádost se podává prostřednictvím formuláře ve formátu zfo a následně datovou schránkou (pokud zasíláte více žádostí o dotaci, každá žádost se zasílá samostatnou datovou zprávou). Podrobné informace k podání žádosti jsou uvedeny v bodu F. dotačního Programu. 

Dokumenty ke stažení:

 

5. září 2023
5. září 2023