Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2017 až 2021

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2017 až 2021 (dále jen „Koncepce“) vychází ze Strategie prevence kriminality ČR na léta 2016 až 2020 a navazuje na Koncepci prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2013 až 2016.

 

Koncepce slouží především k:

  • vymezení institucionálního a organizačního rámce prevence kriminality a stanovení odpovědnosti a kompetencí v rámci systému prevence kriminality hl. m. Prahy,
  • stanovení základních principů a priorit hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality a vymezení konkrétních opatření k jejich naplnění,
  • iniciování a propojování aktivit všech subjektů zapojených do systému prevence kriminality.

 

Celé znění Koncepce je přílohou tohoto článku.

31. ledna 2017
31. ledna 2017