Nařízení č. 11/2018 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 11/2018
Sbírka 6
Datum vydání 20.06.2018
Datum účinnosti 05.07.2018
Datum zrušení 06.01.2022
Důvod zrušení vydání nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád

Účinnost:

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 7 odst. 3, které nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2022.

Rušící vyhlášky / nařízení

21/2021 Nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy