Obecně závazná vyhláška č. 11/2013 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2010 Sb. hl. m. Prahy
Číslo 11/2013
Sbírka 9
Datum vydání 20.09.2013
Datum účinnosti 05.10.2013
Datum zrušení 01.07.2022
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 10/2022 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

Rušící vyhlášky / nařízení

10/2022 Obecně závazná vyhláška č.10/2022