Pražská plynárenská podává pomocnou ruku odběratelům DPI

Městská společnost Pražská plynárenská je připravena v případech, kdy se někteří odběratelé zemního plynu aktuálně setrvávající v režimu DPI (dodavatel poslední instance) dostanou v rámci souvisejících plateb do neúnosných finančních problémů, řešit jejich situaci individuálně na základě jednotlivých žádostí. To se týká i případného snížení výše záloh u těch odběratelů, kteří o uvedené budou mít sami zájem, protože společnost nepředpokládá, že by tento krok vyhovoval každému. Pro výše uvedené účely je zřízena zvláštní emailová adresa reklamaceweb@ppas.cz, kam se odběratelé mohou obracet.

  • 1 minuta čtení
plyn_ilustr_Horaky
Autor: archiv

„Jsem rád, že obě společnosti, v nichž má Praha majetkovou účast, přistoupily k možnosti platit sníženou zálohu pro zákazníky, kteří přešli do režimu dodavatele poslední instance. S ohledem na situaci na trhu s energiemi a k vysokým aktuálním tzv. slotovým cenám lze doporučit všem zákazníkům brzký odchod z režimu dodavatele poslední instance, a to s ohledem, že standartní tarify dodavatelských společností jsou na nižší úrovni než sazba v režimu dodavatele poslední instance. Je nutno si uvědomit rizika setrvání v režimu dodavatele poslední instance a využití odkladu platby záloh s tím, že plnou částku budu muset uhradit v budoucnu,“ říká radní pro oblast správy majetku a majetkových podílů Jan Chabr a dodává: „Snížení záloh lze vnímat jako prostředek, jak uhradit mimořádně vysoký nárůst, nikoli jako trvalé řešení. Apelujeme také na Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby pro jedince, kteří se dostanou v tomto důsledku do složité finanční situace, připravilo vhodný program pomoci.“

Pražská plynárenská však dále rozhodně nedoporučuje odběratelům v režimu DPI odkládat, popřípadě neprovádět úhradu předepsaných zálohových plateb nebo tyto snižovat, neboť se tím připraví o výhodu z dočasně prominuté DPH 21 % a v konečném efektu tím situaci nijak nevyřeší, ale naopak spíše zkomplikují.

V případě nedostatečných zálohových plateb reálně nepokrývajících spotřebu plynu v režimu DPI při současných tržních cenách v jeho rámci lze totiž následně očekávat vysoký nedoplatek v konečném vyúčtování, jehož úhrada může odběratelům způsobit velmi závažné a obtížně řešitelné problémy. Tento nedoplatek bude navíc navýšen o již zmíněné DPH, které by odběratelé při včasné a úplné úhradě záloh platit nemuseli.

Pražská plynárenská apeluje na odběratele setrvávající v režimu DPI, aby v tomto zůstávali pouze zcela nezbytnou dobu a co nejrychleji si našli svého stálého dodavatele, u kterého získají výrazně výhodnější podmínky. V případě, že zvolí Pražskou plynárenskou, lze přechod snadno uskutečnit online prostřednictvím webu Zákaznický portál (ppas.cz).

 

10. listopadu 2021
12. února 2024