Přehled AT poraden a ordinací v HMP

Ve spolupráci s protidrogovými koordinátory MČ jsme pro Vás připravili následující přehled AT poraden a ordinací v HMP.

Ve spolupráci s protidrogovými koordinátory jsme pro Vás připravili následující přehled AT poraden a ordinací v HMP.

Seznam AT poraden a ordinací, včetně kontaktů a popisu služeb naleznete zde.

V případě aktualizací, či jiných změn, se obracejte na Mgr. Ninu Janyškovou, Vedoucí Krajského oddělení protidrogové prevence ZDR MHMP

  • Tel.:  +420 23600 2831
  • Mob.:+420 603 560 862
  • Kancelář č.: 207,
  • MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, Charvátova 145, 110 00  Praha 1
  • www.praha.eu
18. března 2010
18. března 2010