Technické podmínky zasílání hlášení o zahájení výuky a výcviku

Seznamy ke zkouškám je nám možno zasílat dvěma způsoby:

A. Pomoci programu AXIS, instrukce k ovládání programu a vstupním údajům dostanete při vydání registrace autoškoly nebo kontaktujte oddělení zkušebních komisařů na tel. č. 236 00 3077.
B. Pomocí aplikace Seznam žadatelů. Pro zasílání seznamů žadatelů předvedených k závěrečné zkoušce pomocí programu Seznam žadatelů je nejprve nutné mít tento program nainstalovaný.

  Pro zasílání seznamů žadatelů předvedených k závěrečné zkoušce pomocí programu Seznam žadatelů je nejprve nutné mít tento (jednoduchý a srozumitelný) program nainstalovaný. Instalační soubor vám po dohodě vydají na oddělení zkušebních komisařů odboru dopravněsprávních činností Magistrátu hl. m. Prahy.

   Při používání tohoto programu v rámci autoškol registrovaných MHMP je nutné dodržet několik málo zásad.

   1. Do položky „Číslo autoškoly“ vepište vždy POUZE šestimístné číslo začínající 101…, které Vám bylo sděleno
   2. Do položky „Název autoškoly“ vepište třímístné číslo Vaší autoškoly, které Vám bylo přiděleno při vydání registrace.
   3. Do položky „Místo konání zkoušky“ vepište adresu, kde se zkouška koná.
   4. Do položky „Datum zkoušky“ zadejte skutečné datum, kdy bude zkouška prováděna.
   5. Vytvořte soubor, který si uložíte ve svém počítači. Soubor má příponu .xml
   6. Tento vytvořený soubor (obsahující data, nikoliv seznam v běžném programu) odešlete jako přílohu na adresu autoskoly.seznamy@praha.eu.
   7. Seznamy zasílejte dva pracovní dny před zkouškou, pracovníci musí Váš seznam dále zpracovat, později je možno provádět jen drobné úpravy na základě dohody.

   Případné dotazy konzultujte telefonicky na tel. čísle 236 00 3079 nebo 236 00 3078.

   Děkujeme za spolupráci při zvyšování efektivity provádění závěrečných zkoušek.

   12. ledna 2016
   12. ledna 2016