Obecně závazná vyhláška č. 11/2008 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 42/1999 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při užívání pyrotechnických předmětů
Číslo 11/2008
Sbírka 7
Datum vydání 20.06.2008
Datum účinnosti 07.07.2008
Datum zrušení 01.04.2017
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 4/2017 Sb. hl. m. Prahy o používání pyrotechnických výrobků v hlavním městě Praze
Plné znění

11.

 

Obecně závazná vyhláška,

 

kterou se mění vyhláška č. 42/1999 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při užívání pyrotechnických předmětů

 

 

     Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 19. 6. 2008 vydat podle § 44 odst. 3 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

 

Čl. I

 

     Příloha k vyhlášce č. 42/1999 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při užívání pyrotechnických předmětů, zní:

 

 

„Seznam míst, kde je užívání pyrotechnických předmětů třídy I. a II. dovoleno

 

Městská část

Katastrální území

Místo

Praha 4

Nusle

 

okolí Kongresového centra ohraničené Kongresovým centrem a ulicí 5. května

Park Družby

Lhotka

ulice U koupadel

Podolí

areál O2 Žluté lázně

Praha 7

Bubeneč

Výstaviště Praha mezi hlavním vchodem a Křižíkovou fontánou

Praha 22

Uhříněves

areál Rychety

Praha - Benice

Benice

ulice K Lipanům

Praha - Kunratice

Kunratice

Vimperské nám.

koupaliště Šeberák

areál zámeckého dvora při ulici K Libuši

Praha - Nedvězí

Nedvězí

koupaliště Radhošť

Praha - Slivenec

Slivenec

pozemek parc. č. 1654

Praha - Zličín

Zličín

výcvikový prostor Hasičského záchranného sboru v ulici Křivatcová

“.

 

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 7. července 2008.

 

 

 

 

 

MUDr. Pavel Bém,  v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

 

 

Mgr. Rudolf Blažek,  v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy

 

 

 

 

 

 

Rušící vyhlášky / nařízení

4/2017 Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 Sb. hl. m. Prahy