Nařízení č. 15/2002 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se mění vyhláška č. 27/1998 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 15/2002
Sbírka 12
Datum vydání 10.09.2002
Datum účinnosti 15.10.2002
Datum zrušení 15.10.2005
Důvod zrušení vydání nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád
Plné znění

       Rada  hlavního města Prahy se usnesla dne 10.9.2002 podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb.,  o hlavním městě Praze, a § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 280/1997 Sb. a zákona č. 356/1999 Sb., vydat toto nařízení hlavního města Prahy:

 

Čl. I

 

      Vyhláška č. 27/1998 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává tržní řád, ve znění vyhlášky č. 41/1998 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 3/1999 Sb. hl.m. Prahy,  vyhlášky č. 11/1999 Sb. hl. m. Prahy,  vyhlášky č. 20/1999 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 11/2000 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky  č. 25/2000 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 41/2000 Sb. hl.m. Prahy,  nařízení č. 5/2001 Sb.   hl. m. Prahy,  nařízení č. 17/2001 Sb. hl. m. Prahy a nařízení č. 4/2002 Sb. hl.m. Prahy, se mění takto:                                                              

 

 

 

Viz přiložený soubor.

 

 

 

 

 

 

                                                                          Čl. II

    Zrušují se:

  1. Vyhláška č. 8/1993 Sb. hl.m. Prahy, o zákazu prodeje a podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků na veřejném prostranství
  2. Vyhláška č. 12/1993 Sb. hl.m. Prahy, kterou se mění vyhláška hlavního města Prahy č. 8/1993 Sb. hl.m. Prahy, o zákazu prodeje a podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků na veřejném prostranství.

 

Čl. III

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. října 2002.

 

 

 

                                                                         RNDr. Igor  N ě m e c , v. r.

                                                                                 primátor hl.m.Prahy

 

 

                                                                             Ing. Petr Š v e c , v. r.

náměstek primátora hl.m.Prahy

 

 

N – nová žádost

Z -  změna (rozšíření sortimentu, úprava provozní doby, změna výměry atd.)

 

Rušící vyhlášky / nařízení

16/2005 Nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy