Vyhláška č. 22/1998 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se doplňuje vyhláška č. 76/1996 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy – VII. část, ve znění pozdějších předpisů m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy - VII. část, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 22/1998
Sbírka 05/1998
Datum vydání 09.07.1998
Datum účinnosti 10.07.1998
Datum zrušení 01.07.1999
Důvod zrušení vydání vyhlášky č.12/1999 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 9.7.1998 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1

Příloha č. 1 vyhlášky hlavního města Prahy č. 76/1996 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy - VII. část, ve znění

vyhlášky hlavního města Prahy č. 3/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 11/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 20/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 21/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 24/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 25/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 30/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 36/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 38/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 40/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 46/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 47/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 50/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 3/1998 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1998 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 8/1998 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 10/1998 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/1998 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 14/1998 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 18/1998 Sb. hl.m. Prahy,
se doplňuje takto:

V odstavci 22) se na konci připojuje tento výčet:

Katastrální území
Parc.č.
Výměra
(m2)
Č.pop.
Movitý majetek
(Kč)
Zličín
262/6
128
.
.
Zličín
262/7
24
.
.
Zličín
264
8
.
.
Zličín
281/1
2959
.
.
Zličín
281/58
428
.
.
Zličín
281/60
1022
.
.
Zličín
281/61
25
.
.
Zličín
281/62
11
.
.
Zličín
281/68
389
.
.
Zličín
281/69
31
.
.
Zličín
281/70
70
.
.
Zličín
281/71
39
.
.
Zličín
281/75
309
.
.
Zličín
281/76
446
.
.
Zličín
281/79
450
.
.
Zličín
281/80
437
.
.
Zličín
281/83
453
.
.
Zličín
281/84
232
.
.
Zličín
281/110
313
.
.
Zličín
281/116
200
.
.
Zličín
281/118
1112
.
.
Zličín
281/119
127
.
.
Zličín
281/120
13
.
.
Zličín
281/121
445
.
.
Zličín
281/122
73
.
.
Zličín
281/123
313
.
.
Zličín
281/124
110
.
.
Zličín
531/2
62
.
.
Zličín
811/2
857
.
.
Zličín
811/3
429
.
.

včetně staveb bez č.pop. na pozemcích parc.č. 262/6, 262/7, 264, 281/1, 281/110, 281/118, 281/120, 281/122, 281/71.


Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10.7.1998.RNDr. Jan Koukal, CSc., v.r.
primátor hl.m. Prahy

Ing. Petr Švec, v.r.
náměstek primátora hl.m. Prahy

 

Rušící vyhlášky / nařízení

12/1999 Vyhláška č. 12/1999 Sb. hl. m. Prahy