Nařízení č. 2/2008 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se mění nařízení č.11/2006 Sb. hl. m. Prahy, o maximální ceně za zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením
Číslo 2/2008
Sbírka 2
Datum vydání 03.03.2008
Datum účinnosti 01.04.2008
Datum zrušení 15.08.2012
Důvod zrušení vydání nařízení č. 15/2012 Sb. hl. m. Prahy, o zrušení nařízení č. 11/2006 Sb. hl. m. Prahy, o maximální ceně za zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením, ve znění nařízení č. 2/2008 Sb. hl. m. Prahy
Plné znění

2.

NAŘÍZENÍ,


 
kterým se mění nařízení č. 11/2006 Sb. hl. m. Prahy, o maximální ceně za zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením

 

     Rada hlavního města Prahy se usnesla dne  26. února 2008 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 4a odst. 1 písm. a)  zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., a zákona  č. 320/2002 Sb.,  toto nařízení:

 

Čl. I

 

 

 

     § 2 nařízení  č. 11/2006 Sb. hl. m. Prahy, o maximální ceně za zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením, zní:

 

㤠2


Výše maximální ceny

 

Zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi

včetně uložení popele do pevně uzavíratelné urny

s označením

 

1993 Kč

 

                                                                                                                                   .“

                                                                                                                                            

 

 Čl. II  

                                                                


Toto nařízení  nabývá účinnosti dnem  1. dubna 2008.


 


MUDr. Pavel  B é m, v. r.
primátor hlavního města PrahyMgr. Rudolf  B l a ž e k, v. r.
náměstek primátora hlavního města Prahy

 

 

 

 

Rušící vyhlášky / nařízení

15/2012 Nařízení č.15/2012 Sb. hl. m. Prahy