Obecně závazná vyhláška č. 54/2000 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 38/1994 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v přenesené působnosti, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 12/1999 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 54/2000
Sbírka 16/2000
Datum vydání 30.12.2000
Datum účinnosti 05.01.2001
Datum zrušení 01.07.2001
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy
Plné znění

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne ... vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Vyhláška č. 38/1994 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v přenesené působnosti, ve znění vyhlášky č.44/1994 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č.4/1995 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 34/1995 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 38/1995 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky Prahy č. 4/1996 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 28/1996 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 35/1996 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 40/1996 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 41/1996 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 5/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 16/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 18/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 19/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 33/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 35/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 6/1998 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 17/1998 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 20/1998 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 8/1999 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 24/1999 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 19/2000 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 27/2000 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 31/2000 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky č. 45/2000 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

V čl. 8 se slova "a pozbývá účinnosti dnem 31. 12. 2000" zrušují.

 

Čl. 2

Vyhláška č. 12/1999 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti, ve znění vyhlášky č.15/1999 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č.21/1999 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č.25/1999 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č.31/1999 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č.36/1999 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č.40/1999 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č.2/2000 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č.4/2000 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č.7/2000 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č.8/2000 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č.12/2000 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č.16/2000 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č.21/2000 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č.28/2000 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č.33/2000 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č.40/2000 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č.44/2000 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č.46/2000 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky č.51/2000 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

V čl. 20 se slova "a pozbývá účinnosti dnem 31. 12. 2000" zrušují.

 

Čl. 3

(1) Naléhavý obecný zájem, který vyžaduje stanovit počátek účinnosti této vyhlášky dnem vyhlášení, spočívá v tom, že jinak by dnem 31. prosince 2000 vyhlášky uvedené v čl. I a II pozbyly účinnosti.

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ing. arch. Jan Kasl, v.r.

priumátor hl.m.Prahy

Ing. Petr Švec,v.r.

náměstek primátora hl. m.Prahy

Rušící vyhlášky / nařízení

15/2001 Obecně závazná vyhláška č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy

Pozměňující vyhlášky

22/2004 Obecně závazná vyhláška č. 22/2004 Sb. hl. m. Prahy