Vyhláška č. 6/1999 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se doplňuje vyhláška č. 76/1996 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy – VII. část, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 6/1999
Sbírka 05/1999
Datum vydání 29.04.1999
Datum účinnosti 06.05.1999
Datum zrušení 01.07.1999
Důvod zrušení vydání vyhlášky č.12/1999 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti
Plné znění

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 29.4.1999 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1


Příloha č. 1 vyhlášky hlavního města Prahy č. 76/1996 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy - VII. část, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 3/1997 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1997 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 11/1997 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/1997 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 20/1997 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 21/1997 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 24/1997 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 25/1997 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 30/1997 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 36/1997 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 38/1997 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 40/1997 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 46/1997 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 47/1997 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 50/1997 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 3/1998 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1998 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 8/1998 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 10/1998 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/1998 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 14/1998 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 18/1998 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 21/1998 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 22/1998 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 24/1998 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 31/1998 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 33/1998 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 35/1998 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 37/1998 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 42/1998 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 1/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 2/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1999 Sb. hl.m. Prahy se doplňuje takto:

1. V odstavci 02) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrální území
Parcela číslo
Výměra (m2)
Č. pop.
Movitý majetek
(Kč)
Vinohrady
1349/3
1229
.
.
Vinohrady
1360
391
.
.
Vinohrady
1361
11199
.
.
Vinohrady
1362
2181
.
.
Vinohrady
1364
14959
.
.
Vinohrady
1365
858
.
.
Vinohrady
1370
12392
.
.
Vinohrady
1371
1337
.
.
Vinohrady
1372
15247
.
.
Vinohrady
1373
13
.
.
Vinohrady
1374
955
.
.
Vinohrady
1375/2
2045
.
.
Vinohrady
1380
16106
.
.
Vinohrady
1381
276
.
.
Vinohrady
1383/1
1663
.
.
Vinohrady
1383/2
526
.
.
Vinohrady
1385/2
15
.
.
Vinohrady
1934/1
23225
.
.
Vinohrady
1934/4
41
.
.
Vinohrady
4079/2
90
.
.
Vinohrady
4079/4
1531
.
.
Nové Město
1219
187
.
.
Nové Město
1220
106
.
.
Nové Město
1221
12
.
.
Nové Město
1222/1
423
.
.
Nové Město
1222/3
152
.
.
Nové Město
1223
334
.
.
Nové Město
1224
86
.
.
Nové Město
1225
217
.
.
Nové Město
1226
323
.
.
Nové Město
1388
2866
.
.
Nové Město
1389
1452
.
.
Nové Město
1447/1
2462
.
.
Nové Město
1447/2
1845
.
.
Nové Město
1447/4
1078
.
.
Nové Město
1447/5
1218
.
.
Nové Město
2434/2
211
.
.
Nové Město
2437
372
.
.
Nové Město
2439
6451
.
.
Nové Město
2463/1
1583
.
.
Nové Město
2463/3
1075
.
.
Nové Město
2469/2
561
.
.
Nové Město
2480/1
208
.
.
Nové Město
2480/2
269
.
.
Nové Město
2480/3
600
.
.
Nové Město
2480/4
453
.
.
Nové Město
2480/5
240
.
.
Nové Město
2480/6
92
.
.

včetně staveb na pozemcích (arkády na pozemku parc.č. 1364, Neptunova jeskyně na pozemku parc.č. 1372, stavba bez č.pop. na pozemku parc.č. 1383/2 - vše v k.ú. Vinohrady - Havlíčkovy sady, stavba bez č. pop. - sociální zařízení pro MŠ na pozemku parc.č. 1934/4 v k.ú. Vinohrady - Čechovy sady, stavba bez č.pop. na pozemku parc.č. 2281/1 v k.ú. Vinohrady - Riegrovy sady, stavba veřejných WC na pozemku parc.č. 4079/2 v k.ú. Vinohrady - nám. Míru, dále terénní a sadové úpravy a drobná architektura)”. 

2. V odstavci 04) se na konci připojuje tento výčet :
Katastrální území
Parcela číslo
Výměra (m2)
Č. pop.
Movitý majetek
(Kč)
Nusle
3162/3
15
.
.
Nusle
3162/10
19
.
.
Nusle
3162/11
1
.
.
Nusle
3162/14
7
.
.
Nusle
3164/3
3
.
.
Nusle
3164/4
79
.
.
Nusle
3164/5
58
.
.
Nusle
3164/6
73
.
.
Nusle
3164/7
1
.
.
včetně staveb na pozemcích (terénní a sadové úpravy a drobná architektura)
Lhotka
773/92
3
.
.
Lhotka
773/95
3
.
.
včetně staveb (schodiště)
Lhotka
140/84
1196
.
.
včetně terénních a sadových úprav
Lhotka
1447/2
1146
.
.
Lhotka
1448/2
1031
.
.
Lhotka
1987
4500
.
.

3. V odstavci 06) se na konci připojuje tento výčet :
Katastrální území
Parcela číslo
Výměra (m2)
Č. pop.
Movitý majetek
(Kč)
Ruzyně
1739/78
4386
.
.
Ruzyně
1739/79
1559
.
.
Ruzyně
1739/80
2211
.
.
včetně staveb na pozemcích - zpevněné plochy

4. V odstavci 11) se na konci připojuje tento výčet :
Katastrální území
Parcela číslo
Výměra (m2)
Č. pop.
Movitý majetek
(Kč)
Chodov
3341/175
4388
.
.
včetně staveb na pozemku bez č.pop. (terénní a sadové úpravy, drobná architektura)

 5. V odstavci 12) se na konci připojuje tento výčet :
Katastrální území
Parcela číslo
Výměra (m2)
Č. pop.
Movitý majetek
(Kč)
Modřany
143/1
397
35
.

6. V odstavci 13) se na konci připojuje tento výčet :
Katastrální území
Parcela číslo
Výměra (m2)
Č. pop.
Movitý majetek
(Kč)
Stodůlky
2799
1368
.
.
Stodůlky
2800
812
.
.
včetně staveb bez č.pop. (terénní a sadové úpravy, drobná architektura)
Stodůlky
.
.
2549
.

7. V odstavci 46) se na konci připojuje tento výčet :
Katastrální území
Parcela číslo
Výměra (m2)
Č. pop.
Movitý majetek
(Kč)
Dolní Měcholupy
696/3
1216
.
.
Dolní Měcholupy
696/4
160
.
.

Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 6.5.1999.


Ing. arch. Jan K a s l , v. r.
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Š v e c, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy

Rušící vyhlášky / nařízení

12/1999 Vyhláška č. 12/1999 Sb. hl. m. Prahy