Vyhláška č. 8/1998 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se doplňuje vyhláška č. 76/1996 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy – VII. část, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 8/1998
Sbírka 02/1998
Datum vydání 26.02.1998
Datum účinnosti 05.03.1998
Datum zrušení 01.07.1999
Důvod zrušení vydání vyhlášky č.12/1999 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti
Plné znění

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26.2.1998 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Příloha č. 1 vyhlášky hlavního města Prahy č. 76/1996 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy - VII. část, ve znění

vyhlášky hlavního města Prahy č. 3/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1997 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č. 11/1997 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/1997 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č. 20/1997 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č. 21/1997 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č. 24/1997 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č. 25/1997 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č. 30/1997 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č. 36/1997 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č. 38/1997 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č. 40/1997 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č. 46/1997 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č. 47/1997 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č. 50/1997 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č. 3/1998 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1998 Sb. hl.m. Prahy,

se doplňuje takto:

V odstavci 47) se na konci připojuje tento výčet:

Katastrální území
Parc. číslo
Výměra

(m2)

Č. pop.
Movitý maj.

(Kč)


Hostivař
299/1
3736
---
---

Horní Měcholupy
508/2
664
---
---


Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5.3.1998.

RNDr. Jan K o u k a l, CSc., v.r.
primátor hl.m. Prahy

Ing. Petr Š v e c, v.r.
náměstek primátora hl.m. Prahy

 

Rušící vyhlášky / nařízení

12/1999 Vyhláška č. 12/1999 Sb. hl. m. Prahy