Aktuální informace ke koronaviru pro poskytovatele adiktologických služeb

 

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, které nařizuje s účinností od 10. 3. 2020 všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče a zařízením sociálních služeb zákaz návštěv osob. Výjimkou je lůžková péče, která se poskytuje nezletilým pacientům nebo klientům sociálních služeb, pacientům či klientům s omezenou svéprávností a rodičkám. Zákaz návštěv se také nevztahuje na hospice včetně služeb pro pacienty či klienty sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Odbor sociálních věcí tímto informuje, že aktuální informace ohledně koronaviru zveřejňuje hlavní město Praha průběžně na bezpečnostním portálu: https://bezpecnost.praha.eu/ Na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR jsou k dispozici Aktuální informace o epidemii COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Doporučujeme Vám sledovat webové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR.

Pokud budete potřebovat poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, je k dispozici infolinka Hygienické stanice hlavního města Prahy. Až do odvolání jsou k dispozici tato telefonní čísla: 773 782 856 a 773 782 850. Jejich provozní doba je od 9:00 do 20:00 hodin. Informace je možné čerpat také ve speciální rubrice o koronaviru a na internetových stránkách pražské hygienické stanice: http://www.hygpraha.cz/ , nebo na linkách Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/ , které mají číslo: 724 810 106 a 725 191 367.

Infolinka MHMP k problematice COVID-19 je až do odvolání k dispozici na telefonním čísle: 800 100 991, a to v době od 9:00 do 18:00 h.

Zároveň odkazujeme na Doporučený postup APSS ČR pro poskytovatele sociálních služeb, v souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID-19.

http://www.apsscr.cz/files/files/Doporu%C4%8Den%C3%BD%20postup_COVID-19.pdf

12. března 2020
30. dubna 2024