Projekt svozu gastroodpadu se rozšiřuje o další školy a nově i o domovy seniorů

Nádoba na gastroodpad
Nádoba na gastroodpad Autor : MHMP
20. května 2024
22. května 2024

Služba svozu gastroodpadu z provozů zřizovaných hlavním městem a městskými částmi se rozšíří o další subjekty. Pražští radní schválili dodatek smlouvy, která tuto službu zajišťuje. Díky němu bude společnost Pražské služby a.s. svážet gastroodpad z dalších 20 školních jídelen a nově také z osmi domovů seniorů.

  • 1 minuta čtení

Svoz gastroodpadu je zajišťován společností Pražské služby a.s. v režimu in house na základě smlouvy a nyní niž uzavřeného dodatku. Doposud bylo od začátku projektu v lednu 2023 ze školních jídelen svezeno na 2 065 tun gastroodpadu.

„To, že chce službu využívat dalších 20 školních zařízení a nadto osm z deseti domovů seniorů zřizovaných Prahou, nás těší, ale nepřekvapuje. Před startem projektu projevilo předběžný zájem v uvozovkách jen 282 škol, v průběhu se ale další školy přidávaly a nyní rozšiřujeme původní kapacitu 400 škol o další. Je to win-win situace. Jídelny pouze vymění plnou nádobu za čistou a město má lepší přehled a vliv na nakládání s komunálním odpadem a jeho vytříděnými složkami,” uvádí Jana Komrsková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán.

Pražské služby svážený gastroodpad následně distribuují do bioplynové stanice ve Středočeském kraji, která jej dále zpracovává. Zavedení systému svozu gastroodpadu je efektivním způsobem k dosažení vyšší míry třídění a následného využívání jednotlivých složek komunálního odpadu a zároveň ke splnění cílů daných národní legislativou. Dle zákona o odpadech musí obce zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily od roku 2035 alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů. Mezi tyto využitelné složky se řadí i biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven.

Rozšíření služby svozu gastroodpadu o další provozovny nebude mít vliv na aktuální rozpočet města.