Vyhláška č. 19/1995 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se doplňuje vyhláška č. 19/1994 Sb. hl. m. Prahy, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 19/1995
Sbírka 06/1995
Datum vydání 09.05.1995
Datum účinnosti 09.05.1995
Datum zrušení 01.01.2000
Důvod zrušení vydání vyhlášky č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
Plné znění

Viz č. 27/1997 Sb. HMP - Úplné znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 19/1994 Sb. hl.m. Prahy se změnami a doplňky ve znění pozdějších předpisů do 10.6.1997


Rada zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 9. 5. 1995 podle § 24, odst. 1 a § 45 písmeno l) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb. a v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 262/1992 Sb. vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl.1

Vyhláška č. 19/1994 Sb. hl. m. Prahy o závazných částech územního plánu sídelního útvaru ve znění pozdějších předpisů se v příloze č. 2 doplňuje takto :


1. V bodě III. městská část Praha 3 3. řad Okruh - vodojem Hrdlořezy Žižkov

2. V bodě IV. městská část Praha 4 5. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina Lhotka, Krč, Braník

3. V bodě V. městská část Praha - Jižní město Chodov 2. archiv hl.m. Prahy Chodov

4. V bodě VI. městská část Praha - Modřany 7. sběrná komunikace Chuchelská - - cukrovar Modřany 8. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina Modřany, Komořany

5. V bodě VII. městská část Praha - Kunratice 4. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina Kunratice

6. V bodě VIII. městská část Praha - Libuš Písnice 4. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina Libuš, Písnice

7. V bodě XI. městská část Praha 5 10. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina Slivenec, Holyně

8. V bodě XII. městská část Praha - Jihozápadní město 7. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina Stodůlky, Třebonice

10. V bodě XV. městská část Praha - Radotín 4. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina Radotín 5. kanalizační sběrač CL 2. st. Radotín

11. V bodě XVI. městská část Praha - Řeporyje 1. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina Řeporyje, Zad. Kopanina

12. V bodě XVII. městská část Praha - Slivenec 1. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina Slivenec

13. V bodě XVIII. městská část Praha - Velká Chuchle 12. klubový dům a obslužná komunikace ul. Staro- chuchelská 13. kanalizační sběrač CL 2. st. Vel.Chuchle

14. V bodě XIX. městská část Praha - Zbraslav 1. kanalizační sběrač CL 2. st. Lahovice, Zbraslav 2. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina Lahovice

15. V bodě XXI. městská část Praha 6 6. silnice R 6 Ruzyně

16. V bodě XXIX. městská část Praha 8 1. PPO : Beranových - Cínovecká Kobylisy, Střížkov 2. plavecký areál Šutka Troja 3. Pobřežní III Karlín

17. V bodě XXXI. městská část Praha - Ďáblice 3. PPO : Beranových - Cínovecká Ďáblice

18. V bodě XXXIII. městská část Praha 9 1. PPO : Beranových - Cínovecká Prosek 2. řad Okruh - vodojem Hrdlořezy Hrdlořezy, Hloubětín 3. tep. příp. pro přednádražní prostor Vysočany

19. V bodě XXXIV. městská část Praha - Běchovice 2. Štěrboholská radiála - 2. st. Běchovice 3. sběrač H do Běchovic Běchovice

20. V bodě XXXVI. městská část Praha - Dolní Počernice 3. Štěrboholská radiála - 2. st. Dolní Počernice 4. kanalizační sběrač G 2. st. a stoka G 6 Dolní Počernice 5. sběrač H do Běchovic Dolní Počernice 6. křižovatka D 11 x SO a napojení CCM (včetně podchodu) Dolní Počernice 21. V bodě XXXVII. městská část Praha - Horní Počernice 2. křižovatka D 11 x SO a napojení CCM (včetně podchodu) Horní Počernice 22. V bodě XXXVIII. městská část Praha - Kbely 2. PPO : Beranových - Cínovecká Kbely

23. V bodě XLI. městská část Praha 14 6. Štěrboholská radiála - 2. st. Hostavice 7. sběrač H do Běchovic Hostavice 8. křižovatka D 11 x SO a napojení CCM (včetně podchodu) Černý most 9. řad Okruh - vodojem Hrdlořezy Hloubětín

24. V bodě XLII. městská část Praha - Letňany 3. PPO : Beranových - Cínovecká Letňany

25. V bodě XLVIII. městská část Praha - Dolní Měcholupy 1. kanalizační sběrač G 2.st.a stoka G6 Dolní Měcholupy

26. V bodě XLIX. městská část Praha - Dubeč 2. Štěrboholská radiála - 2. st. Dubeč 3. kanalizační sběrač G 2.st.a stoka G6 Dubeč 4. prodloužení sběrače H do Běchovic Dubeč

27. V bodě LVI. městská část Praha - Štěrboholy 3. Štěrboholská radiála 2. st. Štěrboholy 4. kanalizační sběrač G 2.st.a stoka G6 Štěrboholy


Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy
 
Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy
 

Rušící vyhlášky / nařízení

32/1999 Vyhláška č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy