Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze
Číslo 26/1999
Sbírka 12/1999
Datum vydání 19.10.1999
Datum účinnosti 01.01.2000
Datum zrušení 01.10.2014
Důvod zrušení vydání nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)
Plné znění

Rušící vyhlášky / nařízení

11/2014 Nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy

Pozměňující vyhlášky

2/2007 Nařízení č. 2/2007 Sb. hl. m. Prahy
26/2001 Nařízení č. 26/2001 Sb. hl. m. Prahy
7/2001 Nařízení č. 7/2001 Sb. hl. m. Prahy
7/2003 Nařízení č. 7/2003 Sb. hl. m. Prahy
11/2003 Nařízení č. 11/2003 Sb. hl. m. Prahy
23/2004 Nařízení č. 23/2004 Sb. hl. m. Prahy