Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2014

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením číslo 10/19 ze dne 5. 11. 2015 vzalo na vědomí Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2014.

Její plné znění je v sekci Strategické dokumenty.

14. prosince 2015
14. prosince 2015