Výzva k podávání návrhů společných česko-bavorských projektů s dobou řešení 2018-2020

Ke dni 30. června 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou a v souladu se zákonem č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2020.

Cíle výzvy:

-         podporovat rozvoj přeshraniční spolupráce,

-         přispět k vědeckému pokroku v České republice a ve Svobodném státě Bavorsko formou financování společných projektů,

-         poskytnout příležitost mladým výzkumným pracovníkům z výše uvedených zemí spolupracovat v mezinárodním prostředí a rozvíjet tak svoji vědeckou kariéru.

Oblasti spolupráce:

Výzva je otevřena pro všechny vědecké disciplíny a tematické oblasti základního a aplikovaného výzkumu. Zvláště vítány jsou projekty z oblasti lékařských věd a péče o zdraví a dále z oblasti věd o materiálech.

 

Více informací a potřebné formuláře naleznete na:
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-vyzvy-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko

25. července 2017
25. července 2017