Finační vyúčtování dotace

Závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace z rozpočtu HMP v roce 2016 za každý jednotlivý projekt odevzdávejte oddělení prevence MHMP nejpozději do 31. 1. 2017 na přiložených formulářích – 1) Závěrečná zpráva za rok 2016, 2) Příloha č. 1 - Výkaznictví (xlsx), 3) Příloha č. 2 závěrečné zprávy (souhrnná za všechny projekty organizace), 4) Vyúčtování.
Elektronicky zasílejte na e-mail michala.hanova@praha.eu a jedenkrát potvrzené v tištěné podobě na adresu uvedenou v pokynech pro vyplnění formulářů.

Do předmětu e-mailu uveďte ZZ 2016 název organizace.

 

Průběžná zpráva za 1. pololetí 2016

V souladu s platnou smlouvou (článek II., odstavec 4, písmeno b)) zašlete průběžnou zprávu za období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 nejpozději do 30. 9. 2016 elektronicky na adresu nina.janyskova@praha.eu. Průběžnou zprávu nepředkládají příjemci dotace určené na konference, vzdělávání a certifikace. Dodržujte, prosím, pokyny k vyplnění formuláře.
Změna! Pokud zasíláte průběžnou zprávu o realizaci shodného projektu na HMP i na RV KPP, můžete použít formulář Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Do předmětu e-mailu napište: PZ 2016 název organizace.

 

Rada usnesením č. 2157 ze dne 8. 9. 2015 schválila vyhlášení "Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb" pro rok 2016".

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Schválené dotace pro rok 2016


Rada hl. m. Prahy usnesením č. 360 ze dne 22. 2. 2016 schválila dotace pro projekty uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 14/29 ze dne 25. 2. 2016 dotace pro projekty uvedené v příloze č. 1. až 3 tohoto usnesení.

9. září 2015
9. září 2015