Evropský den proti vloupání 2024

Ve středu 19. června 2024 se ve všech členských státech zapojených do Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN) koná osvětová kampaň nazvaná Evropský den proti vloupání do obydlí a hlavní město Praha se do ní ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a Policií ČR zapojí také.

  • 2 minuty čtení

Hlavním cílem je zaměřit se na ochranu již jednou vykradených obydlí a jejich okolí. Policie ČR navíc na celkem 60 vybraných místech České republiky poskytne v týdnu od 17. do 21. června 2024 veřejnosti odborné poradenství, jak se efektivně doma zabezpečit.

Prostřednictvím různých informačních kanálů (videospoty, plakáty) policisté a strážníci chtějí upozornit občany na nebezpečí a důležitost prevence opakované viktimizace, neboť existuje značné riziko, že se bude vloupání opakovat.

„Letošní kampaň upozorňuje na skutečnost, že dle evropských studií jsou již jednou vykradená obydlí a jejich okolí více riziková, že zde k vloupání dojde opětovně. Proto se letos zaměřujeme na policisty a strážníky, jak mají postupovat a jak informovat občany, aby pomohli této opakované viktimizaci předcházet. Lidé mají k dispozici možnosti, jak své domovy a majetek zabezpečit a nemusí to být vůbec drahé,“ říká Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR ve spolupráci s Policií ČR současně připomíná základní pravidla zabezpečení objektů.

  • Podle dlouhodobých statistických výstupů se pachatelé dostávají do obydlí nejčastěji překonáním vstupních dveří, přes balkon nebo okny, která nechávají lidé v době své nepřítomnosti často nezabezpečená.
  • K nezvané návštěvě mnohdy napomáhá právě ponechání otevřené okenní ventilace či mikro ventilace. Vloupání se do obydlí a jeho vykradení přes mikro ventilaci může pachateli trvat kolem jedné minuty.
  • Evropské studie také ukazují, že u již jednou vykradených obydlí existuje vyšší riziko opětovného vloupání. Toto riziko se přenáší i na domácnosti v jejich okolí. Proto je nutné ihned po vloupání opravit a ideálně i posílit místa vstupu, zámky a osvětlení. Také se vyplatí dbát na bezpečnostní opatření. Ze strany policie je efektivní prevencí navýšení hlídek v oblasti a informování obyvatel o rizicích opakované viktimizace.

Funkční zabezpečení objektů přitom nemusí být drahé. Použití certifikovaných zámků na dveřích, vnějšího osvětlení pomocí pohybových senzorů, odolných okenních zámků a vnitřního spínače světla je nejúčinnější kombinací, která zabraňuje vloupání do domácností. Zároveň je důležité posílit hlídky a společně chránit celá sousedství.

Ministerstvo vnitra ČR, ve spolupráci s Policií ČR, také v loňském roce za účelem Evropského dne proti vloupání nechalo zpracovat čtyři na sebe navazující videospoty. Ty jsou přehledně dostupné na YouTube kanále Ministerstva vnitra ČR.

První z videospotů se věnuje obecně kvalitnímu zabezpečení domácnosti. Druhý doporučuje, jak vhodně ochránit domov před odjezdem na dovolenou. Na něj navazuje třetí videospot s tématem, jak vzbudit dojem obydlené domácnosti. Poslední spot je zaměřený na skutečnost, kdy přeci jen došlo k vloupání do domácnosti a jaká základní pravidla v takovém případě dodržovat.

Veškeré informační materiály k Evropskému dni proti vloupání do obydlí jsou ke stažení zde.

17. června 2024
17. června 2024