Dočasné pracovní skupiny

Komise pro plánování sociálních služeb zřizuje devět dočasných pracovních skupin podle skupiny uživatelů těchto služeb:

 1. služby pro seniory
 2. služby pro osoby se zdravotním postižením
 3. služby pro osoby s mentálním postižením
 4. služby pro rodiny, děti a mládež v krizi
 5. služby pro duševně nemocné
 6. služby pro osoby bez přístřeší
 7. služby pro osoby v krizi a ohrožené trestnou činností
 8. služby pro uživatele návykových látek
 9. služby pro národnostní menšiny a cizince

Pracovní skupiny podle uživatelů sociálních služeb

 1. Pracovní skupiny zejména formulují priority a problémová pole poskytovaných sociálních služeb.
 2. Pracovní skupiny zejména:
  1. formuluje své potřeby vzhledem k systému sociálních služeb
  2. nastavuje priority v sociálních službách
  3. navrhují opatření k realizaci priorit
  4. navrhují aktivity, kterými realizují opatření
  5. formulují problematiky sociálních služeb dané cílové skupiny uživatelů

13. února 2012
13. února 2012