Odkazy na stránky

Území hlavního města Prahy se dělí na 22 správních obvodů. Tyto správní obvody jsou dále rozdělené na městské části. Městských částí je celkem 57.

Správní obvod Praha 1

Správní obvod Praha 2

Správní obvod Praha 3

Správní obvod Praha 4

Správní obvod Praha 5

Správní obvod Praha 6

Správní obvod Praha 7

Správní obvod Praha 8

Správní obvod Praha 9

Správní obvod Praha 10

Správní obvod Praha 11

Správní obvod Praha 12

Správní obvod Praha 13

Správní obvod Praha 14

Správní obvod Praha 15

Správní obvod Praha 16

Správní obvod Praha 17

Správní obvod Praha 18

Správní obvod Praha 19

Správní obvod Praha 20

Správní obvod Praha 21

Správní obvod Praha 22

26. června 2008
26. června 2008