Projekt Solidární síť působí již v deseti pražských městských částech

Hlavní město Praha dlouhodobě podporuje řadu projektů, díky kterým se dostává pomoci potřebným. Ať už se jedná např. o spolupráci s Potravinovou bankou pro Prahu a Středočeský kraj nebo jiné neziskové organizace nabízející sociální služby na území hlavního města a v přilehlém okolí.

  • 2 minuty čtení

Solidární síť

Novinku představuje aktivní podpora neziskové organizace Místní místním a její projekt Solidární síť. Na území metropole vznikla v posledních šesti letech síť spřátelených a přívětivých podniků, které chtějí pomoci vytvářet vztahy i sociální vazby primárně lidem bez domova, ale třeba i cestovatelům, cizincům nebo komukoliv v nouzi. Tento projekt od roku 2019 spojuje pražské podniky (kavárny, restaurace, knihkupectví, obchody, divadla), které nabízí základní služby zdarma všem těm, kteří pomoc potřebují.

Formy pomoci se různí. Patří mezi ně např. poskytnutí pitné vody, možnost využít toaletu, posedět v teple nebo si nabít telefon. Veřejnost ve vybraných podnicích také může koupit tzv. voucher na kávu, jídlo, lístek do divadla či oblečení, který mohou využít např. lidé bez domova či jiné sociálně slabé skupiny obyvatel. Zákazník může produkt přímo v podniku zakoupit a nechat ho na místě k dispozici pro někoho v nouzi či bez domova. Druhou variantou je, že zákazník voucher na produkt v podniku zakoupí a následně ho může komukoliv darovat sám. Nově lze poskytovat také dioptrické brýle či starý a již nepoužívaný mobilní telefon.

Základní cíle Místní místním:

  • podpora lidí bez domova a v nouzi
  • pomoc v překonávání bariér mezi lidmi
  • zapojení široké veřejnosti do vytváření solidárního sousedství
  • změna pohledu na bezdomovectví
  • proměna města v přívětivější pro všechny bez rozdílu

Dopady Solidární sítě:

  • vytváření příležitostí k setkávání různých sociálních skupin
  • posilování sociálních vazeb v rámci sousedství a komunit
  • spojování společnosti v solidaritě
  • snižování míry sociálního vyloučení

Jaké podniky mohou spolupracovat?

Do projektu Sociální síť jsou aktuálně zapojeny více než tři desítky pražských provozoven různého typu v deseti městských částech. Jejich výčet je uveden zde. Ambicí neziskové organizace Místní místním je do budoucna pokrýt všechny městské části.

Jak rozpoznat podniky, které patří k „Místní místním“?

To, že je podnik součástí této sítě, lze jednoduše poznat dle piktogramů zobrazujících nabízené služby. Ty jsou vylepeny zvenku ve výloze podniku.

Jaké služby jsou nabízeny?

Podniky nabízejí drobné služby zdarma. Například možnost využití toalety, nabití telefonu, sklenici pitné vody atd. Podniky samy rozhodují, které služby chtějí nabízet.

Kdo může služeb využít?

Služby jsou nabízené všem lidem bez rozdílu, primárně však lidem v nouzi a lidem bez domova. Využít služeb může kdokoliv, ať jednorázově či opakovaně. Zástupci neziskové organizace Místní místním podporují také jedince s duševním onemocněním, seniory, cizince, či lidi v bytové nouzi a současně spolupracují s hlavními poskytovateli sociálních služeb pro lidi bez domova – s Armádou spásy, Charitou České republiky a neziskovou organizací Naděje – a dalšími centry sociální pomoci.

Více o projektu Solidární sítě a informace o tom, jak se do něj zapojit, jsou k dispozici zde.

3. července 2024
3. července 2024