Veřejné setkání k oblasti služeb sociální prevence a služeb sociálního poradenství (6. 3. 2024)

Dovolujeme si Vás pozvat k setkání k oblasti služeb sociální prevence a služeb sociálního poradenství v rámci přípravy Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy na období 2025–2027. Na setkání budou prezentovány výstupy z dotazníkových šetření, které Odbor sociálních věcí MHMP v uplynulém roce realizoval, a dále výstupy z pracovních skupin ke Střednědobému plánu (aktuální účinné znění zde).

Na setkání jsou srdečně zváni poskytovatelé služeb sociální prevence a sociálního poradenství, jakož i dalších návazných služeb, zástupci střešních organizací, městských částí, uživatelé služeb i široká veřejnost.

Setkání proběhne ve středu 6. března 2024, od 10 do 13 hodin, v budově Nové radnice, v sále Zastupitelstva HMP. Vzhledem k omezené kapacitě (250 míst) se pro účast se prosím registrujte v tabulce ZDE.

Pro bližší informace se obracejte na Mgr. Jana Matěje Bejčka, koordinátora rozvoje sociálních služeb (jan.matej.bejcek@praha.eu).

 

19. ledna 2024
19. ledna 2024