Výsledky dotazníkového šetření spokojenosti klientů pečovatelské služby v hlavním městě Praze

  • 1 minuta čtení

V rámci zvyšování kvality poskytování pečovatelské služby v hlavním městě Praze, odbor sociálních věcí MHMP, zjišťoval dotazníkovým šetřením spokojenost klientů pečovatelské služby. V tomto dotazníku měli klienti možnost se vyjádřit k fungování pečovatelské služby a informovat odbor o tom, co klientům na službě vyhovuje, a co by naopak rádi změnili. Výsledky dotazníkového šetření nám dávají možnost služby zlepšovat, tak aby vyhovovaly co největšímu počtu klientů.

Dotazníkové šetření bylo realizováno od 1. 7. do 15. 10. 2023 skrze poskytovatele pečovatelské služby.

Tímto děkujeme všem zapojeným poskytovatelům za spolupráci.

5. června 2024
5. června 2024