4. Aktualizace SPRSS účinná od 1. 1. 2024

Dne 14. 12. 2023 došlo usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 9/23 ke schválení v pořadí již 4. Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy na období 2022 - 2024, účinné od 1. 1. 2024. Aktualizované znění Střednědobého plánu v plném znění je k dispozici ZDE.

 

15. prosince 2023
15. prosince 2023