Grantové řízení v Programu primární prevence pro rok 2020

Vyhlášení Programu, přidělení dotací a Zpráva o realizaci projektu

Vyhlášení Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2020

Na základě Usnesení RHMP č. 1736 ze dne 26. 8. 2019 bylo schváleno vyhlášení Programů primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2020:

Metodika Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních je ke stažení zde.

Formulář žádosti pro rok 2020 ve formátu .zfo je ke stažení zde.


Přidělení dotací v Programech primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2020

Rada HMP schválila usnesením č. 577 ze dne 30. 3. 2020 přidělení dotací příspěvkovým organizacím hl. m. Prahy a církevním a soukromým školám a NNO (do výše 200 tis. Kč).

Usnesení RHMP č. 577 ze dne 30. 3. 2020

Zastupitelstvo HMP schválilo usnesením č. Z-9138  ze dne 18. 3. 2021 přidělení dotací příspěvkovým organizacím městských částí HMP a školským zařízením a NNO (nad výši 200 tis. Kč).

Usnesení ZHMP č. 16/25 ze dne 16. 4. 2020


Zpráva o realizaci projektu v Programech primární prevence ve školách a školských zařízeních za rok 2020

Zprávu o realizaci projektu, prosím, vyplňte elektronicky na výše uvedeném odkazu a následně (po vygenerování ověřovacího kódu) vytiskněte a fyzicky doručte na adresu: Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, odbor sociálních věcí, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, a to buď osobně nebo poštou.

Zprávu o realizaci projektu je nutné podat do 30. 4. 2021. 

NNO a soukromé školy zasílají nevyčerpané finanční prostředky z dotace HMP na účet poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní symbol: IČO příjemce dotace, specifický symbol: 98212.

Příspěvkové organizace HMP posílají vratky veškerých nevyčerpaných grantů (UZ 115) poskytnutých z rozpočtu HMP až na základě pokynu  "Vyúčtování výsledků hospodaření za rok 2020", které obdrží od odboru ROZ 3 MHMP, a kde jsou uvedeny veškeré pokyny k zaslání nevyčerpaných prostředků z rozpočtu HMP, včetně čísla účtu, VS, částky a termínu splatnosti. Vyčkejte tedy na tento písemný pokyn a finanční prostředky nezasílejte dříve.

Základní školy zřízené městskými částmi vrací nevyčerpané finanční prostředky z dotace HMP městské části, která je jejich zřizovatel. Platbu je třeba dostatečně identifikovat jako vratku z dotace HMP v Programech primární prevence pro rok 2020.

Formulář Zprávy o realizaci projektu je ke stažení zde.

11. srpna 2021
17. listopadu 2023