Nařízení č. 11/2007 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
Číslo 11/2007
Sbírka 9
Datum vydání 14.08.2007
Datum účinnosti 15.09.2007
Datum zrušení 20.04.2016
Důvod zrušení vydání nařízení č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
Plné znění

     Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 14. 8. 2007 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a  § 23 odst. 1 písm. a) a c)  zákona č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích, ve znění zákona č.102/2000 Sb. , zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 80/2006 Sb., toto nařízení:

 

 

§ 1

 

      Vymezené oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla v hlavním městě Praze na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, nebo k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo1) nebo provozovnu2) ve vymezené oblasti hlavního města Prahy, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby3) , která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti hlavního města Prahy, jsou uvedeny v příloze č.1 k  tomuto nařízení.

 

§ 2

 

      Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla v hlavním městě Praze na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, ve vymezených oblastech hlavního města Prahy č. 1, 2, 3, 7 a 16 jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

 

 

§ 3

 

 

     (1) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo1) nebo provozovnu2) ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 1, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby3) , která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 1, jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení pod bodem 1.

 

 

                                                                         

 

     (2) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo1) nebo provozovnu2) ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 2, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby3) , která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 2, jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení pod bodem 2.

 

     (3) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo1) nebo provozovnu2) ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 3, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby3) , která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 3, jsou uvedeny v příloze č. 3 k  tomuto nařízení pod bodem 3.

 

      (4) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo1) nebo provozovnu2) ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č.7, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby3) , která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č.7, jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení pod bodem 4.

 

§ 4

 

      Sjednaná cena se platí zakoupením parkovací karty na úřadě příslušné městské části ve vymezené oblasti hlavního města Prahy nebo zaplacením v parkovacím automatu.

 

 

§ 5

     

      Zaplacení sjednané ceny se prokazuje umístěním platné parkovací karty nebo platného parkovacího lístku z parkovacího automatu po dobu stání silničního motorového vozidla na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byly veškeré údaje v dokladu čitelné z vnějšku vozidla.

 

 

 

§ 6

 

      Zrušuje se:

 

1.      Vyhláška č.42/2000 Sb.hl.m.Prahy, kterou se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

 

2.      Nařízení č.19/2005 Sb.hl.m.Prahy, kterým se mění vyhláška č.42/2000 Sb.hl.m.Prahy, kterou se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

 

 

§ 7

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. září 2007.

 

 

MUDr. Pavel Bém, v.r.

primátor hl.m.Prahy

 

 

 

Mgr. Rudolf Blažek, v.r.

náměstek primátora hl.m.Prahy

 

Rušící vyhlášky / nařízení

7/2016 Nařízení č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy

Pozměňující vyhlášky

10/2008 Nařízení č. 10/2008 Sb. hl. m. Prahy
16/2009 Nařízení č. 16/2009 Sb. hl. m. Prahy
4/2009 Nařízení č. 4/2009 Sb. hl. m. Prahy
11/2010 Nařízení č. 11/2010 Sb. hl. m. Prahy
2/2012 Nařízení č. 2/2012 Sb. hl. m. Prahy
6/2014 Nařízení č. 6/2014 Sb. hl. m. Prahy
15/2014 Nařízení č. 15/2014 Sb. hl. m. Prahy