Podněty na změny a úpravy územního plánu

Pořizovatelem územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů pro území hl. m. Prahy je odbor územního rozvoje MHMP:

adresa telefon e-mail
Jungmannova 29, Praha 1, 110 00   236 004 851  uzrsek@praha.eu

 

Formuláře pro podání podnětu na změnu ÚP:

Podněty na změny a úpravy Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

 

15. července 2022
30. května 2024