Závazné stanovisko orgánu územního plánování

Závazné stanovisko vydává odbor územního rozvoje jakožto orgán územního plánování dle ​§ 6 odst. 1 písm. e) a § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Užitečné odkazy:


 
1. prosince 2022
2. května 2024