Úpravy územního plánu

Pořizovatelem územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů pro území hl. m. Prahy je odbor územního rozvoje MHMP:

adresa telefon e-mail
Jungmannova 29, Praha 1, 110 00   236 004 851  uzrsek@praha.eu

 

 

Úpravy Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy:

21. dubna 2020
10. června 2024