Regulační plány

V současné době je v Praze platný pouze regulační plán Anenská, vydaný dle dříve platného stavebního zákona jako územní plán zóny vyhláškou hl. m. Prahy č. 6/2002 o závazné části územního plánu zóny Anenská ze dne 25. 4. 2002 s účinností od 1. 6. 2002.

Změny regulačních plánů hl. m. Prahy

 

3. května 2022
16. března 2024