Přehled stavebních uzávěr

Aktuálně platné stavební uzávěry a připracované stavební uzávěry jsou uvedeny v tabulkách níže. Přehled zrušených stavebních uzávěr je zde.

Rozsah platných stavebních uzávěr lze zobrazit v mapové aplikaci pro prohlížení výkresů územního plánu po zvolení vrstvy Stavební uzávěry v nabídce Ostatní (odkaz na aplikaci zde).

Platné stavební uzávěry

  • Nařízení č. 14/2001 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře pro trasy městské kolejové dopravy, ve znění nařízení č. 23/2001 Sb. hl. m. Prahy a nařízení č. 10/2002 Sb. hl. m. Prahy
  • Opatření obecné povahy Rady hl. m. Prahy č. 1/2017 – územní opatření o zrušení částí stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy v hl. m. Praze, vydané usnesením Rady hl. m. Prahy č. 270 ze dne 13. 02. 2018, které nabylo účinnosti dne 07. 03. 2018
  • Opatření obecné povahy č. 4/2021 – územní opatření o zrušení části stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy v Praze, vydané usnesením Rady hl. m. Prahy č. 970 ze dne 02. 05. 2022, které nabylo účinnosti dne 24.05. 2022

  • Územní rozhodnutí odboru výstavby Úřadu městské části Praha 8, č.j. OV/2005/2857/Bau ze dne 26. 10. 2005

  • Územní rozhodnutí odboru výstavby Úřadu městské části Praha 8, č.j. OV/2005/P8/2006/1606/Bau/3 ze dne 27. 6. 2006

  • Územní rozhodnutí odboru územního rozhodování Magistrátu hl. m. Prahy, č.j. 131220/95OUR/Di/Vo ze dne 31. 10. 1995

  • Územní rozhodnutí odboru výstavby Úřadu městské části Praha 8, č.j. OV/2005/1767/Hrn ze dne 28. 7. 2005 

Pořizované stavební uzávěry

14. listopadu 2023
2. května 2024