Územně analytické podklady hl. m. Prahy

Územně analytické podklady (dále jako ÚAP) patří mezi územně plánovací podklady, které zajišťují a vyhodnocují stav a vývoj území. ÚAP hl. m. Prahy slouží zejména jako podklad pro pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejích změn a aktualizací a pro rozhodování v území.

Postup pořízení:

Pořízení územně analytických podkladů a jejich aktualizace vyplývá z ustanovení § 27 a § 28 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

V hl. m. Praze je pak způsob projednání návrhu úplné aktualizace ÚAP uveden v § 25a Obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m Prahy, v platném znění, a § 5, odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, v souladu s v § 29 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění. Způsob projednání obou úrovní ÚAP hl. m. Prahy v samosprávných orgánech je zobrazen ve schématu zde.

Úřad územního plánování – Odbor územního rozvoje MHMP (oddělení územně plánovacích podkladů) pořizuje ÚAP pro území hl. m. Prahy v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořízení Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (krajská úroveň) a Územního plánu hl. m. Prahy (obecní úroveň).

Zpracovatelem obou úrovní ÚAP hl. m. Prahy je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha).

Další užitečné odkazy:

 

Pro další informace o územně analytických podkladech kontaktujte Oddělení územně plánovacích podkladů

Aktuálně platné ÚAP

Návrh 5. úplné aktualizace Územně analytických podkladů hl. m. Prahy 2020 pro obec byl projednán s městskými částmi na základě ustanovení § 25a Obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m Prahy, v platném znění, ve dnech od 13. 11. 2020 do 15. 1. 2021.

5. úplná aktualizace ÚAP hl. m. Prahy pro obec je zveřejněna ke dni 1. 7. 2021.

ÚAP pro obec ke stažení zde.

Doklad o projednání s městskými částmi ke stažení zde.

Návrh 5. úplné aktualizace Územně analytických podkladů hl. m. Prahy 2020 pro kraj byl projednán v Zastupitelstvu hl. m. Prahy dne 17. 6. 2021 usnesením ZHMP č. 28/17 na základě ustanovení § 5, odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, v souladu s v § 29 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

5. úplná aktualizace ÚAP hl. m. Prahy pro kraj je zveřejněna ke dni 1. 7. 2021.

ÚAP pro kraj ke stažení zde.

Doklad o projednání v Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke stažení zde.

Průběžná a úplná aktualizace ÚAP

ÚAP hl. m. Prahy jsou na základě ustanovení § 28, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, průběžně aktualizovány. Tato průběžná aktualizace je zveřejňována na Portále ÚAP.

Odkaz na Portál ÚAP: zde 

Odkaz na mapovou aplikaci Altas ÚAP: zde

Na základě ustanovení § 28, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění bylo zahájeno zpracování 6. úplné aktualizace Územně analytických podkladů hl. m. Prahy 2024 (ÚAP kraj a obec hl. m. Praha), která po projednání v Zastupitelstvu hl. m. Prahy nahradí pořízenou 5. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů hl. m. Prahy 2020.

Archiv ÚAP

Územně analytické podklady hl. m. Prahy - kraj 2007 (ÚAP kraj hl. m. Praha)
ÚAP kraj hl. m. Prahy byly projednány v Zastupitelstvu hl. m. Prahy dne 28. 2. 2008 usnesením ZHMP č. 14/30, byly zapracovány do Územně analytických podkladů hl.m.Prahy 2008 (ÚAP kraj a obec hl. m. Praha).

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2008 (ÚAP kraj a obec hl. m. Praha)
byly projednány v Zastupitelstvu hl. m. Prahy dne 29. 1. 2009 usnesením ZHMP č.23/28 a nahradily v roce 2007 pořízené Územně analytické podklady hl.m.Prahy - kraj 2007 (ÚAP kraj hl. m. Praha)

1. úplná aktualizace Územně analytických podkladů hl. m. Prahy 2010 (ÚAP kraj a obec hl. m. Praha) byla projednána v Zastupitelstvu hl. m. Prahy dne 31. 3. 2011 usnesením ZHMP 5/15 a nahradila v roce 2008 pořízené Územně analytické podklady hl.m.Prahy - kraj a obec 2008 (ÚAP kraj a obec hl. m. Praha)

2. úplná aktualizace Územně analytických podkladů hl. m. Prahy 2012 (ÚAP kraj a obec hl. m. Praha) byla projednána v Zastupitelstvu hl. m. Prahy dne 25. 10. 2012 usnesením ZHMP č. 20/43 a nahradila v roce 2010 pořízenou 1. aktualizaci Územně analytických podkladů hl. m. Prahy (ÚAP kraj a obec hl. m. Prahy 2010)

3. úplná aktualizace Územně analytických podkladů hl. m. Prahy 2014 (ÚAP kraj a obec hl. m. Praha) byla projednána v Zastupitelstvu hl. m. Prahy dne 26. 3. 2015 usnesením ZHMP č. 5/16 a nahradila v roce 2012 pořízenou 2. aktualizaci Územně analytických podkladů hl. m. Prahy (ÚAP kraj a obec hl. m. Prahy 2012).

4. úplná aktualizace Územně analytických podkladů hl. m. Prahy 2016 (ÚAP kraj a obec hl. m. Praha) byla projednána v Zastupitelstvu hl. m. Prahy dne 15. 6. 2017 usnesením ZHMP č. 28/24 a nahradila v roce 2014 pořízenou 3. aktualizaci Územně analytických podkladů hl. m. Prahy (ÚAP kraj a obec hl. m. Prahy 2014).