Archiv ZÚR hl. m. Prahy

 

Související odkazy k Zásadám územního rozvoje hl. m. Prahy:

 • Rozsudkem Nejvyššího správního soudu 8 Ao 2/2010-644 ze dne 20. května 2010 byla zrušena část vydaných ZUR hl. m. Prahy

 • Rozsudkem Nejvyššího správního soudu 7 Ao 7/2010-133 ze dne 27. ledna 2011 byla zrušena část vydaných ZUR hl. m. Prahy

 • Rozsudkem Nejvyššího správního soudu 6 Ao 6/2010-103 ze dne 2. února 2011 byla zrušena část vydaných ZUR hl. m. Prahy

 • Rozsudkem Nejvyššího správního soudu 9 Ao 4/2011-77 ze dne 8. září 2011 byla zrušena část vydaných ZUR hl. m. Prahy

 • Rozsudkem Městského soudu v Praze 10A 6/2013 - 103-108 ze dne 22. dubna 2013 byla zrušena část vydaných ZUR hl. m. Prahy

 

ZHMP schválilo Zprávu o uplatňování ZUR hl.m.Prahy usnesením č. 10/77  dne 4.11.2011.

 

Související odkazy k Aktualizaci č. 1 ZÚR hl. m. Prahy

MÚK Beranka:           

 • Rozsudek Městského soudu v Praze  9A 40/2015 – 145
  Návrh na zrušení opatření obecné povahy, č. 43/2014 – aktualizace č. 1, zásad územního rozvoje hl. m. Prahy se ZAMÍTÁ.

 • Rozsudek nejvyššího správního soudu – 6 As 174/2015 -72
  Kasační stížnost byla zamítnuta

Letiště Václava Havla Praha:

 • Rozsudek Městského soudu v Praze 9A 208/2015 – 292
  Žaloba ve věci zrušení opatření obecné povahy č. 43/2014 - Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy Aktualizace č. 1, se ZAMÍTÁ.   

 • Byla podána kasační stížnost, o které zatím nebylo rozhodnuto.

 • Dále byl podán k Městskému soudu v Praze návrh na opětovné zrušení OOP ve výše uvedené věci, pod jednacím číslem 9A 171/2017 - 21.

 • Rozsudek Městského soudu v Praze 9A 171/2017 – 139
  Žaloba ve věci zrušení opatření obecné povahy č. 43/2014 – Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy Aktualizace č. 1, se ZAMÍTÁ.

Silniční okruh kolem Prahy:

 • Rozsudek Městského soudu v Praze 10A 159/2015 -222
  Návrh na zrušení opatření obecné povahy č. 43/2014 – Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, se ZAMÍTÁ

 • Rozsudek nejvyššího správního soudu – 5 As 49/2016 - 198
  Kasační stížnost byla zamítnuta

 • Rozsudek Městského soudu v Praze 10A 170/2017 – 109-135
  Žaloba ve věci zrušení opatření obecné povahy č. 43/2014 – Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy Aktualizace č. 1 se ZAMÍTÁ

 

 


 • Veřejné projednání a vystavení veřejné vyhlášky – oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy od 2. 10. 2020 do 10. 11. 2020.
 • Opatření obecné povahy
 • Přímý přenos z veřejného projednání dne 3. 11. 2020 od 11.00 hod. (odkaz pro stažení po dobu následujících 7 dní): https://vimeo.com/462327360/d70ca49bc3
 • Aktualizace č. 7 ZÚR hl. m. Prahy byla vydána opatřením obecné povahy č. 116/2021 usnesením č. 29/18 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 9. 9. 2021  


4. ledna 2010
5. dubna 2024