Aktuálně pořizované změny regulačních plánů

Přehled změn

Návrh
  • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 72 Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 36/27 ze dne 28.4.2022
Návrh - veřejné projednání

Návrh

  • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 72 Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 15/17 ze dne 20.6.2024

3. května 2022
24. dubna 2024