Portál životního prostředí hlavního města Prahy

Carousel vybraných článků

Vítáme Vás na nových stránkách hl. m. Prahy k problematice životního prostředí a ochrany klimatu - na novém Portálu ŽP a ochrany klimatu hl. m. Prahy. Uvítáme všechny Vaše připomínky a náměty, které nám pomohou tyto nové stránky dopracovat do podoby, která bude dobře sloužit jak Vám uživatelům,, tak i nám pracovníkům města.

Aktuálně k ŽP v Praze

Carousel vybraných článků

Portál životního prostředí
22.05.2024

Oprava opevnění koryta Botiče

Byla zahájena oprava opevnění dna koryta Botiče v Nuslích v délce 150 metrů. Původní poškozená kamenná dlažba se vybourá a nahradí ji těžká balvanitá rovnanina. Termín dokončení je srpen 2024.

Portál životního prostředí
11.04.2024

Napouští se Prokopské jezírko

Téměř po 9 měsících revitalizačních prací začalo napouštění Prokopského jezírka.

Portál životního prostředí
09.04.2024

Revitalizace Dalejského potoka je dokončena

Dalejský potok na soutoku s Vltavou prochází pod několika mosty a koryto zde bylo vybetonované nebo vydlážděné kamennou dlažbou do betonu. Rovné a hladké koryto neposkytovalo žádný životní prostor...

Carousel vybraných článků

two_adelie_penguins_running_on_an_ice
ovzdu_98_jpg
kap_b1_jpg
hluk_98_jpg
greencities_ilu_jpg
polarbear_samstrup_640_copyright_jpg
Pre-Footer Logo Praha