Portál životního prostředí hlavního města Prahy

Carousel vybraných článků

Vítáme Vás na nových stránkách hl. m. Prahy k problematice životního prostředí a ochrany klimatu - na novém Portálu ŽP a ochrany klimatu hl. m. Prahy. Uvítáme všechny Vaše připomínky a náměty, které nám pomohou tyto nové stránky dopracovat do podoby, která bude dobře sloužit jak Vám uživatelům, tak i nám pracovníkům města.

Aktuálně k ŽP v Praze

Carousel vybraných článků

Portál životního prostředí
13.06.2024

RE-USE sobota na Dvacítce

MČ Praha 20 – Horní Počernice organizuje RE-USE den pro svoje občany. Dejte věcem druhou šanci!  Přineste, co unesete!

Portál životního prostředí
27.05.2024

Reuse dny opět na Desítce

Stejně jako v posledních dvou letech, i letos se můžete vypravit na náměstí před obchodním centrem Cíl v Záběhlicích v ulici Topolová na akci Reuse den, která se uskuteční v sobotu 8.6. 2024 v době...

Portál životního prostředí
23.05.2024

Revitalizace zakrytí Motolského potoka

V rámci projektu je navrženo odstranění části degradované stropní konstrukce, dozdění kyklopského zdiva stěn do výšky terénu a osazení kovaného zábradlí pro zajištění bezpečnosti veřejně...

Portál životního prostředí
23.05.2024

Revitalizace Pitkovického potoka

Revitalizací projde 200 metrů dlouhá část koryta Pitkovického potoka v intravilánu MČ Praha Benice. Stávající rozpadlé betonové opevnění dna a břehů bude kompletně vybouráno. Nové dno se vytvaruje...

Portál životního prostředí
22.05.2024

Oprava opevnění koryta Botiče

Byla zahájena oprava opevnění dna koryta Botiče v Nuslích v délce 150 metrů. Původní poškozená kamenná dlažba se vybourá a nahradí ji těžká balvanitá rovnanina. Termín dokončení je srpen 2024.

Portál životního prostředí
20.05.2024

Byla dokončena oprava břehu Říčanky v Dubči

Oprava spočívala v odstranění nežádoucí vegetace, zbourání staré zdi a vystavění nové železobetonové zdi s kamenným obkladem z čediče a proběhla během března až května 2024.

Carousel vybraných článků

two_adelie_penguins_running_on_an_ice
ovzdu_98_jpg
kap_b1_jpg
hluk_98_jpg
greencities_ilu_jpg
polarbear_samstrup_640_copyright_jpg
Pre-Footer Logo Praha