Integrované povolování a prevence znečišťování (IPPC) v Praze

Upozornění

Nejčastěji řešíte

Právní úprava a další informace

Souhrnné informace o IPPC v Praze

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), z anglického Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), představuje tržně kompatibilní nástroj, který slučuje výhody individuální motivace podniků a jejich vlastníků s možností efektivní účasti odborné i laické veřejnosti v rozhodovacích procesech. Tím podněcuje proces samovolného a dobrovolného zvyšování nároků v oblasti energetické a materiálové úspornosti podniků, environmentální šetrnosti výrobních procesů, výrobků a produkce znečišťujících látek. V oblasti legislativy a její implementace je jedním z pilířů snahy Evropské unie o směřování k udržitelnému rozvoji. více o integrovaném povolování

Aktuálně k IPPC v Praze

Carousel vybraných článků