Praha životní prostředí - Rychlé informace

Praha životní prostředí - Rychlé informace - je výstupem pro širokou veřejnost, jehož hlavním cílem je poskytnout zájemcům co nejrychleji nejvýznamnější souhrnné informace za dílčí tematické oblasti, a to s předstihem před publikováním v ročence Praha životní prostředí. Výstup je rozesílán uživatelům jak v elektronické podobě, tak také vybraným subjektům v tištěné podobě. Jednotlivá vydání jsou publikována také v samostatné sekci v rámci Portálu ŽP na adrese portalzp.praha.eu/rychleinfo. Dílčí informace (texty, grafy, mapy) naleznete také v tematických sekcích Portálu ŽP.

3049909_Praha životní prostředí - Rychlé informace

Zatím posledním vydáním je č. 1/2023 (vyd. 6/2023), jehož obsahem jsou vybrané informace k tématům Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, péče o lesy a lesoparky v Praze, krajina a zeleň v Praze (projekty revitalizací a rekonstrukcí, využití území), nakládání s odpady od občanů v Praze, místní Agenda 21 a ekologická výchova v Praze.


4. července 2023
2. května 2024

Nejnovější články

Carousel vybraných článků

Ekovýchova
04.07.2023

Praha životní prostředí - Rychlé informace 1/2023

Praha životní prostředí - Rychlé informace - je výstupem pro veřejnost, jehož hlavním cílem je poskytnout zájemcům co nejrychleji nejvýznamnější souhrnné informace za dílčí tematické oblasti, a to...

Ekovýchova
24.06.2022

Praha životní prostředí - Rychlé informace 1/2022

Praha životní prostředí - Rychlé informace - je výstupem pro veřejnost, jehož hlavním cílem je poskytnout zájemcům co nejrychleji nejvýznamnější souhrnné informace za dílčí tematické oblasti, a to...

Ekovýchova
16.12.2021

Praha životní prostředí - Rychlé informace 2/2021

Praha životní prostředí - Rychlé informace - je výstupem pro veřejnost, jehož hlavním cílem je poskytnout zájemcům co nejrychleji nejvýznamnější souhrnné informace za dílčí tematické oblasti, a to...

Ekovýchova
25.06.2021

Praha životní prostředí - Rychlé informace 1/2021

Praha životní prostředí - Rychlé informace - je výstupem pro veřejnost, jehož hlavním cílem je poskytnout zájemcům co nejrychleji nejvýznamnější souhrnné informace za dílčí tematické oblasti, a to...